วิธีฝากเงิน

การฝากเงินใน เศรษฐี.site แบ่งออกเป็น “ฝากเงินด่วน” กับ “ฝากเงินธรรมดา” ขั้นตอนฝากเงินด่วนให้คลิกไปที่ เว็บเศรษฐี.com กดปุ่ม “เติมเครดิต” และกด “ฝากด่วน” จากนั้นให้เลือกบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการโอน ซึ่งระบบจะให้โอนเงินโดยมีจุดทศนิยมตามที่ระบุไว้ จากนั้นเมื่อโอนเสร็จแล้วก็ให้รอระบบตรวจสอบ เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

ส่วนขั้นตอนฝากเงินธรรมดา ให้เลือกไปที่เมนู “ฝากธรรมดา” เลือกแถบ “ฝากปกติ” และกด “ฝากเงิน” จากนั้นให้เลือกช่องทางฝากเงินที่ต้องการ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เมื่อโอนเสร็จแล้วให้เรายืนยันการฝากเงิน ด้วยการแจ้ง วัน/เวลา/จำนวนเงินโอน จากนั้นรอประมวลผล 5 นาที เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย

เวปเศรษฐี หวยออนไลน์

การฝากเงินมี 2 รูปแบบ

ขั้นตอนการฝากเงิน (แบบด่วน)

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กดปุ่ม “เติมเครดิต”

ขั้นตอนที่ 2 – เลือกกดที่ “ฝากด่วน”

ขั้นตอนที่ 3 – เลือกบัญชีที่จะใช้ในการโอนเงิน และจำนวนเงินที่ต้องการ หรือระบุจำนวนเงินด้วยตัวเอง จากนั้น กดปุ่ม “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4 – จะมีเวลานับถอยหลัง ท่านต้องโอนเงินให้เสร็จในเวลา 10 นาที และจำนวนเงินต้องโอนเป็น จุดทศนิยม ตามบัญชีที่ปรากฎไว้ หลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบการโอนของท่าน

ขั้นตอนที่ 5 – หากท่านทำตามขั้นตอนได้ถูกต้อง ระบบจะแสดงสถานะการฝากเงินสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 6 – จำนวนเครดิตตามจำนวนที่ท่านฝาก จะแสดงขึ้นมาในระบบ เป็นอันเสร็จสิ้นการฝากเงิน (แบบด่วน)

ขั้นตอนการฝากเงิน (แบบธรรมดา)

ขั้นตอนที่ 1 -เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กดปุ่ม “เติมเครดิต”

ขั้นตอนที่ 2 – เลือกกดที่ “ฝากธรรมดา”

ขั้นตอนที่ 3 – ระบบที่จะนำท่านมาที่หน้า “สถานะฝาก/ถอน” เลือกที่แถบ “ฝากปกติ” กดปุ่ม “ฝากเงิน”

ขึ้นตอนที่ 4 – เลือกช่องทางการฝากเงินที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 5 – กดปุ่ม “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 6 – ระบบจะพาท่านมายังหน้าระบุจำนวนเงิน และวันเวลาที่โอน

ขั้นตอนที่ 7 – กรอกจำนวนเงินที่โอน พร้อมกับระบุวันเวลาที่โอน

ขั้นตอนที่ 8 – กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” เพื่อแจ้งการฝากเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 9 – ระบบจะทำการตรวจสอบ และอนุมัติการฝาก

ขั้นตอนที่ 10 – ระบบจะดำเนินการแอด เครดิต เข้าสู่ระบบให้กับท่าน

ขั้นตอนที่ 11 – เมื่อระบบแอดเครดิตเสร็จสิ้น จะขึ้นสถานะว่า “ฝากเงินสำเร็จ”

ขึ้นตอนที่ 12 – เสร็จสิ้นการฝากเงิน (แบบธรรมดา)
เว็บเศรษฐีบริการหวยออนไลน์ทุกประเภท